Friedhöfe

Westfriedhof, Aachen 04/2018

Westfriedhof Aachen, April 2018.

Ostfriedhof, Aachen. 09/2017

Ostfriedhof, Aachen im September 2017.

Geusenfriedhof, Köln 08/2017

Geusenfriedhof, Köln. August 2017

Ehrenfriedhof Aachen. 07/2017

Ehrenfriedhof Aachen im Juli 2017.

Ehrenfriedhof Aachen, 2016

Ehrenfriedhof Aachen im August 2016.

Friedhof Kirchdorf Dezember 2015

Friedhof, Hamburg-Kirchdorf im Dezember 2015.

Ehrenfriedhof Aachen, 2013

Ehrenfriedhof Aachen September 2013.